Naše školení

Přehled všech školení portálu E-školení.EU

Školení požární ochrany

Školení zaměstnanců v požární ochraně podle zákona s důrazem na povinnosti, dokumentaci, hasicí přístroje a evakuaci.

Školení první pomoci

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který je schopen poskytnout ostatním v případě potřeby první pomoc.

Manipulace s chemickými látkami

Je povinné pro všechny zaměstnance, kteří práci manipulují s chemickými látkami a směsmi. Školení představuje principy a postupy pro manipulaci s chemickými látkami a směsmi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob či životního prostředí. Absolvování je dle zákona 1x za 2 roky.

Školení bezpečnosti práce

Zaměstnavatelé v ČR musí poskytovat školení zaměstnancům týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zahrnující práva, povinnosti, prevenci, ochranné prostředky a první pomoc.

Školení práce ve skladu

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit zaměstnancům s přístupem do skladovacích prostor školení bezpečnosti práce ve skladu.

Školení řidičů referentů

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen pravidelně školit všechny zaměstnance, kteří řídí služební či soukromé vozidlo za služebním účelem.

Školení práce ve výškách

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit zaměstnancům pracujícím ve výškách či nad volnou hloubkou zákonné školení.