Manipulace s chemickými látkami

Ze zákona je školení povinné pro všechny zaměstnance, kteří práci manipulují s chemickými látkami a směsmi.

Přednosti našeho online školení manipulace s chemickými látkami

Ukázky stránek online školení