Školení první pomoci

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který je schopen poskytnout ostatním v případě potřeby první pomoc.

Přednosti našeho online školení první pomoci

Ukázky stránek online školení