Školení požární ochrany

Podle zákona (133/1985 Sb. §16) se povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, jinými slovy všichni zaměstnanci na území ČR.

Přednosti našeho online školení požární ochrany

Ukázky stránek online školení