GDPR

Získejte přehled o nových povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Přehledně Vás seznámíme s pravidly pro jejich zacházení, ochraně a zabezpečení. Práva a povinnosti všech subjektů, které osobní údaje zpracovávají. Kam a jakým způsobem se ohlašuje porušení zabezpečení při ochraně osobních údajů. Kurz je základním pilířem pro pochopení celého systému.

Přednosti našeho online školení GDPR

Ukázky stránek online školení