Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit zaměstnancům pracujícím ve výškách či nad volnou hloubkou toto školení.

Přednosti našeho online školení práce ve výškách

Ukázky stránek online školení