Školení bezpečnosti práce

Každý zaměstnavatel na území ČR je povinen zajistit zaměstnancům školení o BOZP při nástupu zaměstnance do zaměstnání, při změně pracovního zařazení či druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků, při změně technologických pracovních postupů a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP.

Přednosti našeho online školení bezpečnosti práce

Ukázky stránek online školení